LOS TORREZNOS - LA REALIDAD

Antic Teatre - Espai de creació ¿Cómo llegar?
Select datetime 5a41acf615ea36d6336cbe90b23c249156ffb1f691d8ae424101b40312c28356

elige una fecha

Select datetime 5a41acf615ea36d6336cbe90b23c249156ffb1f691d8ae424101b40312c28356

elige una hora

Elige tus entradas

Entrada general

info
10€ x
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

Final es 8157c2082e0160864fb5e02f8a02346428288c503ccbd92092fced4d5cbddd8d

Entrada general

info
10€ x
imprime tu entrada en casa lleva la entrada en tu móvil pago seguro con tarjeta

Final es 8157c2082e0160864fb5e02f8a02346428288c503ccbd92092fced4d5cbddd8d
0€

LOS TORREZNOS - LA REALIDAD...

Ver entradas

Descripción

CATALÀ
El que fan les diverses avantguardes artístiques del segle XX sobre la relació art i vida, és analitzar, afrontar, qüestionar, intervenir en els supòsits que defineixen “la realitat” de la societat de cada moment. La idea d’art i vida desemboca en treballar sobre la realitat quotidiana...
En aquest cas, es tracta d’un treball que juga amb la situació de l’escena. Analitza on estem, espectadors i actors, i que és el que veiem. A què prestem atenció, que és el que té valor i per què.
A través de diferents accions es va desgranant el joc entre la mirada subjectiva i l’objectiva. Diferents factors que condicionen la nostra manera d’entendre el que hi ha... i què podem fer amb tot això.
Com es manipula, amigablement, la nostra percepció de la realitat?

CASTELLANO
Lo que hacen las diversas vanguardias artísticas del siglo XX sobre la relación arte y vida es analizar, afrontar, cuestionar, intervenir en los supuestos que definen “la realidad” de la sociedad de cada momento. La idea de Arte y vida desemboca en trabajar sobre la realidad cotidiana...
En este caso se trata de un trabajo que juega con la situación de la escena. Analiza dónde estamos, espectadores y actores, y qué es lo que vemos. A qué le prestamos atención, qué es lo que tiene valor y por qué.
A través de diferentes acciones se va desgranando el juego entre la mirada subjetiva y la objetiva. Diferentes factores que condicionan nuestra manera de entender lo que hay... y qué podemos hacer con todo ello.
¿Cómo se manipula, amigablemente, nuestra percepción de la realidad?

ENGLISH
What the various artistic vanguards of the 20th century do about the relation between art and life is to analyse, confront, question, and intervene the axioms that define society's "reality" at any given moment. The concept of Art and Life leads to working on the realities of daily existence...
In this instance, the piece plays with the situation on stage. It analyses where we are, spectators and actors alike, and what it is we see. To what we pay attention, what has value, and why.
Through different actions the game is unravelled, at times subjectively, at times objectively. Various factors come together to condition our understanding of what is there... and what we can do with it.
How can we, amicably, manipulate our perception of reality?

[+ INFO]

Cómo llegar

Antic Teatre - Espai de creació
Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN
Barcelona, Barcelona

Organizado por

Antic Teatre

Ver más