Núria Andorrà - Sola

Antic Teatre - Espai de creació ¿Cómo llegar?

Evento cerrado

Descripción

CATALÀ

Núria Andorrà presenta el seu procés d’investigació sonora.
L’artista presenta el seu primer treball Sola, fruit d’una residència al Konvent, on s’ha centrat en la recerca d’un llenguatge propi, buscant allunyar-se del tractament convencional dels instruments de percussió, per confluir la seva investigació en trobar un macro univers sonor.
Presenta doncs, per primera vegada en públic, el seu primer solo, on l’intèrpret es despulla de la seva tradició acadèmica per poder arribar a llocs verges no transitats.

CASTELLANO

Núria Andorrà presenta su proceso de investigación sonora.
El artista presenta su primer trabajo Sola, fruto de una residencia al Konvent, donde se ha centrado en la investigación de un lenguaje propio, buscando alejarse del tratamiento convencional de los instrumentos de percusión, para confluir su investigación al encontrar un macro universo sonoro.
Presenta pues, por primera vez en público, su primer solo, donde el intérprete se desnuda de su tradición académica para poder llegar a lugares vírgenes no transitados.

ENGLISH

Núria Andorrà presents her aural research process.
The artist's first piece, Sola, is the result of a residence at Konvent during which she focused on researching her own language by moving away from conventional methods of treating percussion instruments and finding her research coming together after discovering a macro aural universe.
So, this is her first solo performance where she divests herself of her academic traditions to get to virgin, untrodden territories.

Cómo llegar

Antic Teatre - Espai de creació
Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN
Barcelona, Barcelona

Organizado por

Antic Teatre

Ver más