Salim i Tirso - 3D-dinner

Antic Teatre - Espai de creació ¿Cómo llegar?

Evento cerrado

Descripción

CATALÀ

Salim i Tirso ens proposen un candorós sopar show basat en la digitalització de cossos 3D i en l’analogització de cossos digitals. En els respectius processos, el d’escanejat i el d’imprès, la substància mantindrà la seva propietat comestible. Com es permuten els cossos digitals en cossos anàlegs? Per a què es digitalitza un cos si serà bullit? Quin gust té una sopa digital sense fer servir pastilles de sabor? Quants píxels són un gra de cous-cous? S’imprimeix un cos 3D sense fer servir una impressora 3D? Canvia una televisió l’estat d’un aliment? Que és l’olla digital? Supleix el raig catòdic a l’energia del foc? Sedueix més una patata televisiva que un performer? I si el performer entra a la televisió, recuperarà el seu tron?

CASTELLANO

Salim y Tirso nos proponen una candorosa cena show basada en la digitalización de cuerpos 3D y en la analogización de cuerpos digitales. En sendos procesos, el de escaneado y el de imprimido, la sustancia mantendrá su propiedad comestible. ¿Cómo se permutan los cuerpos digitales en cuerpos análogos? ¿Para qué se digitaliza un cuerpo si va a ser hervido? ¿Cómo sabe una sopa digital sin usar pastillas de sabor? ¿Cuántos píxeles son un grano de cous-cous? ¿Se imprime un cuerpo 3D sin usar una impresora 3D? ¿Cambia una televisión el estado de un alimento? ¿Qué es la olla digital? ¿Suple el rayo catódico a la energía del fuego? ¿Seduce más una patata televisiva que un performer? ¿Y si el perfomer entra en la tele, recuperará su trono?

ENGLISH

Salim and Tirso offer us a candid dinner show based on making 3D bodies digital and digital bodies analogue. During both processes, scanning and printing, matter retains its edible properties. So how do digital bodies become analogue bodies? Why would you digitalise something and then boil it? What does digital soup taste like if you don't use flavour cubes? How many pixels are in a grain of cous-cous? Can one print a 3D body without using a 3D printer? Can a television set change the state of a food item? What is a digital saucepan? Can the cathode ray supplant the energy of fire? Is a televisual potato more seductive than a performer? And if the performer enters the television, will he get his throne back?

[+ INFO]

Cómo llegar

Antic Teatre - Espai de creació
Carrer Verdaguer i Callis 12, 08003 BCN
Barcelona, Barcelona

Organizado por

Antic Teatre

Ver más